СШ4 – Математика, 2. час: Елементарне функције и њихови графици

Име предавача: Марина Гајић Тешић

Предавања из општеобразовних предмета 2020/21