СШ3 – Хемија, 7. час: Функционалне групе, типови органских реакција и карактеристике органских реакција

Име предавача: Тијана Рајевић

Предавања из општеобразовних предмета 2020/21