СШ2 – Математика, 9. час: Операције са коренима (утврђивање)

Име предавача: Др. Ђорђе Баралић

Предавања из општеобразовних предмета 2020/21