СШ2 – Математика, 24. час: Природа решења квадратне једначине (утврђивање)

Предавач: Марија Митић

Предавања из општеобразовних предмета 2020/21