ОШ5, ОШ6, ОШ7 и ОШ8 – Техника и технологија: Конструктивно моделовање други део, алгоритам

Предавач: Снежана Херцеговац