OШ4 – Математика: Зависност производа од промене чинилаца и количника од промене дељеника и делиоца

Предавач: Снежана Ђорђевић

Предавања за основне школе 2019/20