OШ2 – Свет око нас: Типови насеља: село и град, занимања људи у граду и селу

Предавач: Душка Рајчић

Предавања за основне школе 2019/20