СШ1 – Математика, 1. час: Израз, исказ и формула, операције са исказима, обрада

Предавач: др Владимир Балтић

СШ1 - математика