СШ1 – Финансијско пословање, 2. час: Подела финансија, пословне финансије, јавне финансије

Предавач: Марија Цветић

Економија, право и администрација - 1. разред