ОШ5 – Математика, 7. час: Дељивост у скупу N₀ (обрада)

Име предавача: Јагода Ранчић

Предавања за основне школе 2020/21