СШ3 – Физика, 6. час: Амперова сила. Узајамно деловање два паралелна праволинијска струјна проводника...

Име предавача: Јовица Милисављевић

СШ3 - физика