СШ3 – Биологија, 5. час: Регулација експресије гена код прокариота (оперон) и еукариота (регулација транскрипције), обрада

Име предавача: Невена Остојић

СШ3 - биологија