ОШ2 – Математика, 63. час: Знак пута, множење као скраћено сабирање, чиниоци и производ (утврђивање)

Професор: Викторија Варат Радисављевић

Предавања за основне школе 2020/21