СШ1 – Основе електротехнике, 25. час: Реални генератор. Просто електрично коло са једним генератором и једним отпорником

Предавач: Даринка Христић Клачак

Електротехника - 1. разред