ОШ6 – Историја, 16. час: Опште одлике средњовековне културе. Србија крајем Ⅻ и почетком ⅫⅠ века

Предавач: Миленко Ђурић

Предавања за основне школе 2020/21