СШ2 – Математика, 47. час: Знак квадратног тринома (примена графика квадратне функције...), обрада

Предавач: Милица Малеш

СШ2 - математика