ОШ2 – Математика, 80. час: Множење бројевима 0, 1, 2, 3, 4, 5 и 10, замена места чинилаца (провера знања)

Професор: Марјана Игрутиновић

ОШ2 - математика