ОШ8 – Физика, 42. час: Омов закон, отпорност - рачунски задаци, увежбавање

Предавач: Горица Ивановић

ОШ8 - физика