ОШ1 – Математика, 115. час: Бројеви друге десетице, парни и непарни бројеви (провера знања)

Професор: Татјана Јовичић

ОШ1 - математика