ОШ3 – Природа и друштво, 50. час: Кретање производи звук. Звук као информација (обрада)

Професор: Андреа Поповић

ОШ3 - природа и друштво