ОШ7 – Хемија, 28. час: Израчунавања на основу једначина хемијских реакција. Стехиометријска израчунавања – 1. део...

Предавач: Љиљана Ристић

Предавања за основне школе 2020/21