ОШ8 – Српски језик и књижевност, 52. час: Гласовне промене, непостојано А, промена Л у О, палатализација, сибиларизација

Предавач: Лидија Миленковић

ОШ8 - српски језик