ОШ4 - Ликовна култура, 33. час: Сценографија за филм, концерт или ТВ серију - скицирање и сликање (вежбање)

Предавач: Татјана Тодоровић

ОШ4 – ликовна култура