ДО – Припрема за учење кроз рад: Армирање стубова и бетонирање стубова

Предавач: Небојша Кованџић

Дуално образовање - Теме за учење кроз рад