СШ1 – Физика: Изоловани системи, закон одржавања импулса

Предавач: Гордана Алексић