СШ1 – Физика: Закон одржања механичке енергије и закон одржања момента импулса

Предавач: Гордана Алексић