OШ8 – Хемија: Неметали, оксиди, киселине, утврђивање

Предавачи: Миомир Ранђеловић и Мирјана Марковић

Предавања за основне школе