ОШ2 – Српски језик: Врсте речи: придеви, описни придеви

Предавач: Јасминка Вуковић

Предавања за основне школе