ОШ2 – Српски језик, 7. час: Подела речи на слогове у изговору (једноставни случајеви), изговарање брзалица (обрада)

Наставница: Јасминка Вуковић

ОШ2 - српски језик