ОШ2 – Српски језик, 87. час: Придеви (утврђивање)

Професор: Јасминка Вуковић

ОШ2 - српски језик