СШ3 – Хемија, 3. час: Модели молекула органских једињења. Општа упутства за рад у лабораторији

Предавач: Данијела Малинар

Предавања из општеобразовних предмета 2020/21