СШ2 – Хемија, 7. час: Лабораторијска вежба 1 - Основна правила рада у хемијској лабораторији

Име предавача: Јовица Плавшић

Предавања из општеобразовних предмета 2020/21