ОШ7 – Физика, 3. час: Успостављање везе између силе, масе тела и убрзања, Други Њутнов закон (обрада, утврђивање)

Име предавача: Слађана Николић

ОШ7 - физика