ОШ7 – Физика, 20. час: Слагање и разлагање сила. Појам и врсте равнотеже тела

Предавач: Биљана Даничић и Бојан Варинац

ОШ7 - физика