СШ3 – Технологија обраде, 2. час: Кинематика резања и основне законитости обраде

Предавач: Весна Вранеш

Машинство и обрада метала - 3. разред