СШ3 – Технологија обраде, 1. час: Значај и задатак технологије у индустријској производњи

Име предавача: Весна Вранеш

Машинство и обрада метала - 3. разред