СШ3 – Право, 3. час октобар: Дејство и основ уговора

Име предавача: Гордана Камберовић

Економија, право и администрација – 3. разред