СШ3 – Пословна економија 3, 9. час: Комуницирање, лидерство и мотивисање запослених

Предавач: Тамара Марковић

Економија, право и администрација – 3. разред