СШ4 – Електричне машине, 4. час: Магнетно поље машине за једносмерну струју

Предавач: Јасминка Воштинић

Електротехника - 4. разред