СШ4 – Електричне машине, 6. час: Мотори једносмерне струје. Карактеристике мотора једносмерне струје

Име предавача: Бранка Ранчић и Дејан Мијатовић

Електротехника - 4. разред