ОШ4 – Математика, 46. час: Скуп природних бројева N и скуп NO, сабирање и одузимање у скупу N... (утврђивање)

Професор: Слађана Стојадиновић

ОШ4 - математика