ОШ4 – Математика, 47. час: Скуп природних бројева N и No, сабирање и одузимање у скупу N... (утврђивање)

Професор: Александра Петровић

ОШ4 - математика