СШ4 – Хемија, 19. час: Својства пептидне везе, класификација протеина и структура протеина

Предавач: Весна Красић

Предавања из општеобразовних предмета 2020/21