СШ2 – Хемија, 19. час: Хемијска својства метала s - блока (утврђивање)

Име предавача: Јовица Плавшић

Предавања из општеобразовних предмета 2020/21