ОШ5 – Техника и технологија, 15. час: Елементи котирања – помоћна котна линија, котна линија, показна линија

Предавачи: Биљана Голубовић и Јелена Ђорђевић

ОШ5 – техника и технологија