ОШ5 – Техника и технологија, 24. час: Технологија прераде и обраде коже. Текстилна технологија... (обрада)

Предавач: Љиљана Маричић

ОШ5 – техника и технологија