СШ4 – Физика, 26. час: Хајзенбергова релација неодређености и Шредингерова једначина

Предавач: Татјана Булетинац

СШ4 - физика