СШ4 – Физика, 35. час: Привидно кретање планета, хелиоцентрични системи, Кеплерови закони, Њутнов закон... (обрада)

Предавач: Никушор Петров

СШ4 - физика