ОШ2 – Математика, 79. час: Множење бројевима 0, 1, 2, 3, 4, 5 и 10, замена места чинилаца (утврђивање)

Професор: Марјана Игрутиновић

ОШ2 - математика