ОШ2 – Математика, 130. час: Број један као делилац и нула као дељеник (утврђивање)

Професор: Јела Дуканац

ОШ2 - математика